Regulamin serwisu

Informacje prawne

Regulamin

1. Zasady ogólne

Korzystanie z serwisu 
Listi.pl (zwanego dalej serwisem) jest jednoznaczne z akceptacja wszystkich zapisów w niniejszym regulaminie. Ogłoszenie czy też reklamę na stronie może zamieścić każdy użytkownik, który dokona pełnej rejestracji oraz zalogowania i nie będzie naruszał zapisów niniejszego regulaminu. 
Dodawanie ogłoszeń na stronie jest bezpłatne, wyjątek stanowią ogłoszenia promowane tj. takie ogłoszenie, które znajduje się w specjalnym, wyróżnionym, miejscu przed pozostałymi ogłoszeniami.

Korzystając z serwisu potwierdzasz, że nie będziesz:

 • Naruszał przepisów prawa
 • Naruszał postanowień regulaminu
 • Zamieszczał i wysyłał obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne, nieprzyzwoite, wulgarne lub złośliwe
 • Podawał fałszywych lub mylących informacji
 • Naruszał praw osób trzecich
 • Rozpowszechniał oraz publikował spamu, tzw. łańcuszków internetowych, piramid, klikania w reklamy, itp.
 • Administratorzy oraz właściciele serwisu nie odpowiadają za skutki powstałe w wyniku umieszczenia ogłoszenia na jego łamach.
 • Za zamieszczenie w serwisie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zamieszczająca ogłoszenie.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń jak również treść zdjęć
 • Ogłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszają zapisy niniejszego regulaminu będą usuwane a użytkownik blokowany wraz z jego IP urządzenia
 • W przypadku ogłoszeń promowanych, użytkownikowi z tytułu usunięcia ogłoszenia nie należy się zwrot poniesionych kosztów.
 • Zabronione jest podejmowanie działań , które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu, np. zamieszczać ponownie i wielokrotnie tego samego ogłoszenia, aby znajdowało się ciągle na pierwszej stronie.
 • Zabronione jest kopiowanie i powielanie treści zamieszczonych przez innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody
 • Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie  Listi.pl, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

2. Dodawanie ogłoszeń

 • Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, wyjątek stanowią ogłoszenia wyróżnione
 • Dodając ogłoszenie tym samym wyrażasz zgodę na jego publikację w serwisie
 • Dodawanie ogłoszeń wymaga zarejestrowania oraz zalogowania
 • Jeden użytkownik może dodać dowolną ilość ogłoszeń dotyczących różnych obszarów i tematów
 • Zabronione jest powielanie, oraz dodawanie kilku krotnie tego samego ogłoszenia
 • Dodając ogłoszenie zobowiązujesz się do wybrania odpowiedniej kategorii oraz podkategorii. Ogłoszenia źle skwalifikowane będą przenoszone do odpowiedniej podkategorii, kategorii lub zostaną usunięte
 • Podanie adresu email jest automatycznie zgodą na otrzymywanie wiadomości email wysyłanych z poziomu strony przez przeglądających ogłoszenie.
 • Podanie numeru telefonu jest automatycznie zgodą na otrzymywanie wiadomości sms oraz kontaktu telefonicznego
 • Dodawane ogłoszenia mogą być tylko i wyłącznie w języku polskim lub angielskim
 • Waluta ogłoszenia musi być zgodna z obecna waluta wybranego kraju
 • Ogłoszenie musi zostać prawidłowo skategoryzowane tzn. przypisane do odpowiedniej kategorii i podkategorii. Za nieprzestrzeganie tego zapisu ogłoszenia mogą zostać trwale usunięte a użytkownik zablokowany na stałe bez możliwości ponownej aktywacji i rejestracji.
 • Ogłoszenie dotyczące danej rzeczy, usługi wartości mogą zostać dodane tylko i wyłącznie raz. Za nieprzestrzeganie tego zapisu ogłoszenia mogą zostać trwale usunięte a użytkownik zablokowany na stałe bez możliwości ponownej aktywacji. 
 • W przypadku, gdy zablokowany użytkownik ma na swoim koncie ogłoszenia wyróżnione, automatycznie zostają one usunięte z serwisu a użytkownikowi nie należy się zwrot poniesionych kosztów. 

3. Dodawanie ogłoszeń wyróżnionych

 • Wyróżnienie ogłoszenia oznacza wyświetlanie się jego przed pozostałymi ogłoszeniami w specjalnie wytypowanym miejscu
 • Wyróżnione ogłoszenie zostaje wyróżnione, podświetlone
 • Wyróżnienie ogłoszenia jest możliwe po dokonaniu opłaty
 • Ogłoszenie zostaje wypromowane na cały okres edycji w serwisie. Maksymalnie 60 dni
 • Zapłata następuje za pomocą wykonania przelewu szybkich płatności on-line, których operatorem jest DOT-PAY S.A.
 • Wszelkie reklamacje, co do wykonania zapłaty będą przesyłane drogą elektroniczną na adres kontakt@listi.pl
 • Kwota pobrana po wykonaniu przelewu czy tez wysłaniu płatnego SMS premium nie podlega zwrotowi
 • Ogłoszenia, wypromowane, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu będę usuwane. Pobrana kwota nie podlega zwrotowi
 • DOT-PAY S.A.  jest jedynym operatorem płatności elektronicznych w serwisie  Listi.pl.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay 

4. Anulowanie ogłoszeń

Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, zaloguj się jak zwykle, klikając przycisk Logowanie  znajdujący się w prawym, górnym rogu strony. Po zalogowaniu Kliknij Moje ogłoszenia w prawym górnym rogu. Po wejściu w Moje ogłoszenia będziesz miał możliwość edycji, usunięcia oraz wyróżnienia ogłoszenia. Z listy swoich ogłoszeń  wybierz to, które chcesz zmienić i następnie wybierz odpowiednią opcję. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, nie możesz wykonać żadnych zmian gdyż tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać ogłoszenia. Jeśli utraciłeś lub zapomniałeś hasło, skorzystaj z opcji przypomnienia hasła w części Logowanie. W przypadku, gdy zapomniałeś lub utraciłeś adres mailowy, który jest jednocześnie loginem skontaktuj się z nami w celu jego ustalenia: kontakt@listi.plPamiętaj, aby usunąć ogłoszenie, jeżeli jest już nieaktualne. Uchroni Cię to od zbędnych telefonów czy e-maili, a nam pomoże utrzymać porządek na stronie.

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Reklamacje dotyczące świadczenia usług serwisu Listi.pl, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@listi.pl lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres kontaktowy Administratora.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Pomimo iż świadczenie usług przez Listi.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Listi.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail kontakt@listi.pl.
Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Listi.pl i wybranie opcji Ustawienia i „usuń konto”.
Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 31 dni od jej zawarcia.
Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Listi.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Kontakt:

Biuro czynne
Poniedziałek – Piątek w godz. 16:00 – 18:00
E-mail:
kontakt@listi.pl

Serwis  Listi.pl jest prowadzony przez firmę ServiceTech. Firma jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Polsce i zarejestrowana pod nr 281562326 oraz NIP 5821563184

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze
informacje aktualizacje i nowości

© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy