Biznes
2 miesiące temu
18 Wyświetlenia

Syndyk sprzeda wierzytelność

Usługi
Współpraca biznesowa
Lublin, Polska

Syndyk masy upadłości Jana Paprockiego sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

wierzytelność przysługująca upadłemu od Invest Partner Mateusz Witkowski Spółki komandytowej z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000509428) na podstawie tytułu wykonawczego o wartości nominalnej w wysokości 59.734,81 zł z tytułu należności głównej, zwrotu kosztów procesu, kosztów postępowania klauzulowego, odsetek i kosztów zastępstwa w egzekucji, za najwyższą do uzyskania cenę (brak ceny minimalnej).

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Jana Paprockiego” należy składać do dnia 1 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:
ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub e-mail: sekretariat[małpa]kancelaria-ostrowski.eu.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione
od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Administer
Na Listi.pl od: 2 miesiące
Użytkownik jest offline
Zobacz wszystkie ogłoszenia
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy