Biznes
1 tydzień temu
14 Wyświetlenia

Syndyk sprzeda udział w działce rolnej

Nieruchomości
Działki
Rolna
Komarowo, Polska
769 zł

Szczegóły ogłoszenia:

Powierzchnia: 20 400 m²
Sprzedaż
Instytucja

Ogłoszenie o sprzedaży
Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Piotra Marszałkiewicza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłego:
• udziału w wysokości 1/58 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr 433/10 o łącznej powierzchni 2,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1O/00019129/5, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości oszacowania, tj. 768,83 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 83/100);

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr tel. 56 664 09 40. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminach zamieszczonych na stronie zieciak.com.pl.

Administer
Na Listi.pl od: 4 miesiące
Użytkownik jest offline
Zobacz wszystkie ogłoszenia
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy