Biznes
1 miesiąc temu
18 Wyświetlenia

Syndyk ogłasza sprzedaż zorganizowanej całości przedsiębiorstwa

Usługi
Współpraca biznesowa
Głogów, Polska

Sygnatura akt LE1L/GUp/5/2023

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PLAST-ZEM

spółki z o.o. w upadłości w Głogowie ogłasza sprzedaż zorganizowanej całości przedsiębiorstwa dłużnika szczegółowo opisanego przez rzeczoznawcę majątkowego W. Rogowskiego w operacie z dnia 25.10.2023 r. oraz w załącznikach do operatu, w trybie przetargu.

 

Warunki przetargu:

  1. Cenę wywoławczą:

Przedsiębiorstwa upadłego stanowi cena nie niższa niż wartość sprzedaży wymuszonej zorganizowanej całości przedsiębiorstwa PLAST-ZEM Sp. z o.o., tj. cena nie mniejsza niż 4.109.059,75 zł netto (cztery miliony sto dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100) netto.

 

  1. Termin na składanie ofert: oferty mogą być składne w terminie do dnia 15 maja 2024 r. do godziny 15:00, osobiście lub za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z oznaczeniem na kopercie „LE1L/GUp/5/2023 – Oferta na zakup przedsiębiorstwa PLAST-ZEM Sp. z o.o. w upadłości”, przy czym dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie miała będzie data wpływu oferty nie zaś data nadania.
  2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości
    10% ceny oszacowania netto w terminie do dnia 15 maja 2024 r. na rachunek masy upadłości PLAST-ZEM Sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 34109015350000000137217363 – wadium LE1L/GUp/5/2023, z oznaczeniem w tytule przelewu „wadium LE1L/GUp/5/2023”.
  3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 9:00 w sali 211 w Sądzie Rejonowym w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19.
  4. Szczegółowe warunki sprzedaży określone są w „Regulaminie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przetargu lub/i aukcji” dostępnym w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Łaskawiec we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.
  5. Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa upadłego dostępne są w Kancelarii Syndyka i w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19 w Legnicy (czytelnia akt). Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 606 10 30 35 oraz pod adresem anna_laskawiec@poczta.fm.
Administer
Na Listi.pl od: 3 miesiące
Użytkownik jest offline
Zobacz wszystkie ogłoszenia
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy