Biznes
1 tydzień temu
11 Wyświetlenia

PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU NAKŁADÓW

Usługi
Współpraca biznesowa
Warszawa, Polska

PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU NAKŁADÓW

Syndyk masy upadłości Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym, sygn. WA2M/GUp-s/117/2022, sprzedaż z wolnej ręki, w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego:

 

– wierzytelności z tytułu nakładów – pawilonu nr 2 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 324 – naniesionych na nieruchomość stanowiącą własność m.st. Warszawy.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 35 349,60 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 60/100).

 

Oferty pisemne, sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu, należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r., na adres: Aleje Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

 

Na żądanie osób zainteresowanych, za wcześniejszym, co najmniej 2-dniowym uprzedzeniem, Syndyk udostępni do wglądu oszacowanie przedmiotu przetargu. Syndyk udostępnia oszacowanie w formie elektronicznej.

 

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni wyłącznie Ci oferenci, którzy prawidłowo wypełnią wszystkie wymogi wskazane w regulaminie przetargu.

 

Szczegółowe informacje o sprzedaży na stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak.pl/ w zakładce „Dla inwestorów”.

 

Kontakt mailowy: warszawa@zfrsa.pl

 

Kontakt telefoniczny: tel.: 22 46 81 211

Rafal
Na Listi.pl od: 1 tydzień
Użytkownik jest offline
Zobacz wszystkie ogłoszenia
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy